BURHANEDDİN KANLIOĞLU - 15 TEMMUZ’DA ‘ARİF’ OLAMAMAK ‘FELSEFECİ’ KALMAK

Bugün 15 Temmuz üzerine Müslümanca düşünmeye niyetli felsefecilerin söyleyecek birkaç sözü olmalı. Söyleyecek sözümüz olmalı zira biz söylemeyeceksek bugün bu ülkenin ‘kemik’ akademiasının 15 Temmuz üzerine söyleyecek samimi bir sözü yok.

Söylemedi, niyetlenmedi bile...

Neden söylemeli ki zaten?

15 Temmuz’da kim sokaktaysa ve kim o gün Hakikât  için nefes vermişse bugün hâlâ onlar gözyaşı döküyor bu canlar için.

Bu ölen yavruların, yaratılmış yapay şiddetin içinde 21 gün kamp yapan züppe beyaz Türkler gibi dünyaya kadim miras olarak sunduğu, “Çok Politik” x, y, z nesilleri yok. Duvarlara kazıyacak o çok afilli  cümleleri de yok... Olamadı maalesef, bombaladılar yavrularımızı…

Bugün dinledim bir gazi hanımından, kocasının bedeninin parçalarını yollardan kendi elleriyle topladığını anlatıyordu…

Hadi bakalım şimdi açıklayalım bu bedenin parçalarını, şu yapı-söküm teorisi işe yarar mı dersiniz? Henüz tam telaffuz edemediğimiz -ülkemin seküler felsefecilerini tenzih ederim- dekonstrüksüyon demek istiyorum… Post-modern teorilere ne dersiniz, Psikanalitik veya pornografik çözümlemelere, sözüm ona Fransız ya da meşhur Sloven filozofça...

Ama biz felsefeciyiz, dememiz gerekir ki faşist bir kral vardı. Otoriterdi, totaliterdi! Ve canım çok da şey yapmamak lazım; kendileri, kendileri gibi olanlarla, kendileri için öldüler diyelim ve kapatalım bu defteri... Demokrasi de önemli diyelim. Ama diyelim…

Tamam buyurun, 15 Temmuz üzerinden kurucuların, seçenlerin ya da hadi seçilmişlerin ahlakını tartışalım, şimdi oldu mu daha felsefi?

Ya da bir saniye, bugün sadece biz diyelim ki: o çocuklar, o kardeşlerimiz öldüler. Hakikât için öldüler. “Arifçe.”

Bu yazıyı yazabildiğimize göre bize arif olup Hakikât[1] için ölmek yerine bunları karalamak düştü.

[1] Doğru ya bir önemi var mı şimdi tek başına “Hakikât”. Demeliydim ki “Hakikât ve İktidar” ya da “Hakikat Rejimleri”…

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.