BURHANEDDİN KANLIOĞLU - ÜMİT BİTİNCE TELAŞ DA BİTER

“ Ümit bitince telaş da biter” cümlesi/yargısı hayata dair ‘işittiğim’ en anlamlı cümlelerden birisidir. Hatırlayabildiğim kadarıyla Necip Fazıl’ın Reis Beyi’nde idam sahnesinde geçiyordu.

Şimdi, hani şu ‘flash back’ dedikleri şeyi gerçekleştirelim. Geçmişimizi gözlerimizin önünde tekrardan canlandırmayı deneyelim. Gerçi bu platformdaki çoğu kişinin yaşlarının henüz yirmi civarı olduğunu düşünürsek çok geriye gidemeyeceğiz.

Evvel emir Dünya’yı acı bir nefesle selamlıyoruz. İlkin her şey yarım. Yarımları bütünleyebilmek için bir telaşa girişiyoruz. Daha iyi nefes almayı öğreniyoruz, daha net görmeye başlıyoruz, daha iyi duymaya ve daha iyi anlamaya… Gelişim telaşı işte. Kimisine ve hatta çoğumuza göre birikimsel bir telaş süreci.

Enikonu daha en başında ilk nefeste, bir telaşa maruz kalırken doğrusu hayatımızın geri kalanı da: -elbette ‘taşıyabildiğimiz kadarıyla’- sürekli bir telaş/meşakkat sürecinin toplamı oluyor.

Yani ufak bir teemmül gerçekleştirdiğimizde; insanın pratik anlamda bir duygular bütünü olduğunu kavrıyoruz. Fakat tek başına ‘vücutta’ daim devam eden herhangi bir duygu durumunun olmadığını (örn: mutluluğun) ama bütün bu duyguları kapsayan bir türün var olduğunu ‘telaş’da görüyoruz . Yani bir nevi bir nevi değil gerçek. Canlılığın en belirgin özelliğidir telaş.


Tekrardan necip fazılın o derin vecizesine dönelim. Ümit, telaşı tetikleyendir. Telaşın enerjisidir. Telaşın kendinde içre bulunan dinamiğidir. Bir dünyalığın, yalanın(dünyanın) karşısındaki tek dayanağıdır. Bütün aldatmayacağı yalanlayabilecek yegane ‘şey’dir. Tam da bu evrede ümidin kaynağının da keskin bir çizgiyle iki şekilde beslendiğini söyleyebiliriz. Birincisi “Müslümanca” bir ümitken diğeri Müslüman olmayan dünyalık ‘her şey’in toplamı olan ümittir.

Bu sebepledir ki esasen Müslümanca ümidi kalmayıp hala telaşı devam eden ‘yaşan ölülerdir’… Hayata dair aslolan Sadece yaşamsal dinamik değil varoluşsal dinamiktir. Zannımca ve anladığım kadarıyla bu varoluşsal dinamik bedii tefekkürün kendisidir.

Muhabbetle

Vesselam

BU YAZI İLK KEZ 2012 YILINDA mufiddergisi.com ADRESİNDE YAYINLANMIŞTIR.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.