ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİLİMSEL HAKEMLİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

DERGİYİ ONLINE OLARAK OKUMAK İÇİN DERGİNİN KAPAK RESMİNE TIKLAYINIZ.

İslami İlimler Fakültesinin ilk bilimsel hakemli araştırma dergisi “İslami İlimler Araştırmaları” adlı eserin ilk sayısı çıktı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR’ın yaptığı dergide İslami alandaki birçok konuda bilimsel makaleler yayımlandı. Altı ayda bir okuyucularıyla buluşacak olan dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce makaleler yer alırken, ilk sayısında beşi Türkçe, dördü Arapça olmak üzere toplamda dokuz makaleye yer verildi.

Akademisyenler, öğrenciler ve İslami alanda araştırma yapmak isteyenlerin faydalanabileceği dergide birbirinden güzel ve faydalı konulara yer verildi. Okuyucular, farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkı sunduğu “İslami İlimler Araştırmaları” adlı dergiye matbu olarak edinebilecekleri gibi sanal ortamda İslami İlimler Fakültesinin internet sitesinden ulaşabilecekler.

Derginin ilk sayısında bir takdim yazısı kaleme alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ, yazısında şunlara yer verdi:

"Kitabımız Kur’an’ı Kerim “Oku” emriyle başlar. Bu ilahi hitap kâinatı ve içindekileri araştırmamız ve anlamamız manasınadır. Allah’ın insanın emrine verdiği bu kâinat bilinmek ve anlaşılmak içindir. İnsanın evreni ve kendisini anlaması ve buradan yola çıkarak Yaratıcının varlığı bilgisine ulaşması araştırma ve bilgi sahibi olmak ile mümkündür. Kur’an’ın “…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) ayeti bize bu gerçeği hatırlatır. Ayrıca bu ayet araştırmanın, bilmenin ve anlamanın farklılığını ortaya koyar. Akletmeyi, tefekkürü, tedebbürü ve tezekkürü her vesile ile hatırlatan ilahi kitabımız insanları tahkiki anlamda inanmaya ve kâinatı anlamaya teşvik eder."

"İslam âlimleri Kur’an ve Sünnetin rehberliğinde birçok alanda araştırmalar yapmış, çok önemli eserler ortaya koymuşlardır. Hz. Peygamber’in “Hikmet mü’minin kaybolan malıdır, nerede bulursa alır” (Tirmizi, İlim, 19) hadis-i şerifi gereği Müslü- manlar her asırda ilim ve araştırmaya önem vermişler ve çaba sarf etmişlerdir. Selef uleması (İslam medeniyetinin öncüleri olan İslam âlimleridir. Bugünki selefilik akımı bu ulemanın tümüyle karşı yönündedir) ile başlayan ve daha sonraki asırlarda gelişerek devam eden ilim geleneğinin sonucu olarak bir İslam medeniyeti meydana getirilmiştir. Din, bilim, kültür, sanat ve sosyal alanların hemen hepsinde çok büyük atılımlar yapılmış, her alanda temel eserler vücuda getirilmiştir. İslam medeniyetinin öncüleri olan İslam âlimleri kendilerinden sonraki kuşaklara büyük bir ilimi miras bırakmışlardır. Hz. Peygamber’in “Âlimler peygamberlerin varisleridir” (Ebu Davud, İlim, 1) hadisi gereğince sahip olduğumuz büyük ilim mirasını korumak, devam ettirmek ve güncelleştirmek her Müslümanın bir görevidir. "

"İslam dininin sahih bir şekilde anlaşılması ve anlatılması bilimsel ve analitik metodla yapılacak araştırmalarla mümkündür. Bilimsel metoddan ödün vermeden, temel kaynakları referans alarak yapılacak araştırmalar insanların temel dini ve sosyal problemlerine ışık tutacaktır. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi bu gaye ile yola çıkmış akademik bir dergidir. Üniversitemiz İslami İlimler Fakültemizin yayınlamaya başladığı bu ilmi dergi İslam düşüncesini, kültür ve medeniyetini günümüze taşımanın yanında, yaşadığımız çağın dini meselelerini bilimsel metodlarla ele alarak araştırma ve anlatmayı misyon edinmiştir. İslam düşüncesini analitik bir metodla ele almak, dini, ilmi, tarihi, sosyal ve kültürel meselelere ışık tutmak bu derginin temel hedefidir. Bu önemli hedefle yola çıkan İslami İlimler Araştırmaları Dergisinin İslam düşüncesine katkılar sunmasını diliyorum."

Dergi ilgili açıklama yapan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR, "Rektörlüğümüz himayesinde çıkan dergimiz muhteva olarak zamanla daha da zenginleşecek. İlim dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlim, irfan yolunda az da olsa katkımız olursa ne mutlu bize. İnşallah Üniversitemiz ve ilim dünyası adına daha da başarılı çalışmalara imza atmak için gayret edeceğiz” dedi.

İslami İlimler Fakültesinin ilk bilimsel hakemli araştırma dergisi “İslami İlimler Araştırmaları” adlı esere ŞU>>> adresinden ulaşılabilir.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.