BİLİNMEĞE DEĞER BİR FELSEFE VAR MI? FELSEFENİN BİLİNECEK NESİ VAR? - İSMET ÖZEL

Felsefenin ne idüğüne işaret edilen her yerde karşınıza kelimesi çıkacaktır. Tercümesini de verirler bu kelimenin. Bahse konu edilen şeye “Hikmet Sevgisi” dendiğinde mutabık kalınmıştır. Bir mevzu olarak felsefenin değil de ancak felsefe yapma becerisinin öğretilebileceği kanaati ise aydınlanmanın en şaşaalı ismi Immanuel Kant’a mahsustur. Felsefeyi çağlarla ilişkilendirmek, Antik Çağ felsefesini Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası diye ikiye ayırmak, Hristiyan fikriyatına Yeni-Platoncu damga vurmak, Descartes’ı modern felsefenin başlangıcına oturtmak felsefe eğitimi alanında kemikleşmiş âdet mesabesindedir.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.