AN ISLAMICATE DEISM: THE MAKING OF AN OTTOMAN SCIENTIFIC LANGUAGE

On Wednesday at 14:00, Dr. Ercüment Asil will give a conference titled “An Islamicate Deism: The Making of an Ottoman Scientific Language.”*

* "Deizmin İslami Bir Çeşiti: Osmanlı Bilimsel Dilinin Oluşumu" başlıklı konferans, 11 Ocak Çarşamba, İbn-i Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifacı Enstitüsü'nde Ercüment Asil tarafından gerçekleştirilecek.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.