ARKA KAPAK'TAN "İSMET ÖZEL" SAYISI

"MÜŞTEKİ KILDILAR YAŞIMDAN,
YAŞAMAK GEÇTİ BAŞIMDAN." (İSMET ÖZEL)

ARKA KAPAK DERGİSİ 26. SAYISINDA DOSYA KONUSUNU "İSMET ÖZEL" OLARAK BELİRLEDİ.

DERGİDE YAĞIZ GÖNÜLER "Baldıran Zehri İçmek veya Celladına Gülümsemek" YAZISIYLA YER ALDI.

AYLIK KİTAP VE KÜLTÜR DERGİSİ ARKA KAPAK'IN İSMET ÖZEL DOSYA KONULU 2017 KASIM SAYISI TÜM OKURLARIMIZA TAVSİYEMİZDİR.

Sadece modern zamanların veya Cumhuriyet döneminin değil, genel olarak Türk şiir tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İsmet Özel. 1966’da yayınlanan ilk kitabı Geceleyin Bir Koşu ile Türk kültür hayatına giren ve yaklaşık 50 yıldır tükenmeyen bir enerji üreten şair İsmet Özel’in evreni elbette şiirle sınırlı değil. 1978 tarihli Üç Mesele ile Türk düşünce dünyasına kendine has bir ideolojik duruşla dahil olan İsmet Özel, sosyalizmden İslamcılığa geçişiyle meşhur olmuş ve dünyaya karşı duruşunda her iki kronolojide de bir süreklilik göstermiştir. Şiirlerini sınıfsal kavramlarla ördüğü yıllarda da, Müslüman şair kimliğiyle yazdığı şiirlerinde de aynı kudreti görmek mümkündür. Bütün politik, dinsel tartışmaların dışında İsmet Özel gerçekten de büyük bir şairdir.

Dünyaya karşı duruşunda ise her iki kronolojide de bir süreklilik vardır. 60’lardan beri Özel, Türkiye için kaygılanan bir fikir adamı olarak şiirini tefekkürüne bir elbise gibi giydirmeyi de başarmıştır diyebiliriz. 1977’den itibaren Türkiye’de İslamcılığın ana omurgası olan yayınlarda yazarlık yapan İsmet Özel, son on yılda Müslümanlığını Türk kavramı üzerinden yeniden tanımlayarak politik mesajını daha sert ve vurgulu bir biçimde ifade ediyor.

İbrahim Tüzer, Arka Kapak, Özel Sayı, Dosya Konusu, Yağız Gönüler, Ali Ural, Hasanali Yıldırım, Mustafa Özel, Enis Batur yazılarıyla derginin bu sayısında yer alacak...

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.