LUDWİG WİTTGENSTEİN - RENKLER ÜZERİNE NOTLAR (İKTİBASLAR)

32. Önermeler çoğu zaman mantığın ve duyumsamanın sınırlarında kullanılır, öyle ki anlamları bu sınırların üzerinde gidip gelerek değişiklik arz eder. (s. 14)
…mantıksal olanı deneyim önermesinden ayıran kullanımdır.

53. …fenomenoloji yoktur, fakat gerçekte fenomenolojik sorunlar vardır. (s. 17)

61. İnsan, renk kavramlarımızın incelenmesinin bizleri sonunda her uzamsal ya da fiziksel anlamdan bağımsız olan görsel imgemizin yerlerinin renklerine götürdüğüne inanmaya meyillidir; çünkü burada ne ışıklandırma, ne gölgeler ne de parıltı vardır vs. (s. 19)

66. …bizlerin renk kavramlarından farklı renk kavramlarına sahip insanlar olduğu düşünülemez mi? (s. 20)

72. …renk kavramları üzerine bakma yoluyla bir şey öğrenilemez. (s. 22)

77. Normal görenle renk körü, renk körlüğü üzerine aynı kavramlara mı sahiptir? (s. 23)

(3. bölüm)

19. Önermelerin çoğu zaman mantık ve duyumsamanın sınırlarında kullanıldıklarını, öyle ki anlamları bu sınırda durmadan değişiklik gösterdiğini ve bunların bazen bir normun ifadesi olduğunu bazen de deneyim ifadesi olarak kullanıldıklarını itiraf etmek zorunda değil miyim?
Çünkü mantıksal önermeyi deneyim önermesinden ayıran şey düşünce değil onun kullanımıdır.

20. Yanlış tasarım yanıltır, doğru tasarım yardımcı olur. (s. 30-31)

33. Felsefi belirsizlik insana acı çektirir.

61. …insan renk isimlerinin anlamlarını nasıl öğreniyor?

71. Renk kavramlarına, duyu kavramlarıma benzer şekilde davranıyorum.

187. Duru olan beyaz bir su düşünülemez.
Beyaz, duru olan bir şeyin nasıl gözüktüğü betimlenemez.

188. …bir renk kuramı bulmak istemiyoruz, aksine renk kavramlarının mantığını bulmak istiyoruz. (s. 66)

248. …fenomenoloji yoktur, fakat fenomenolojik sorunlar vardır. (s. 75)

297. …insanların aldatmaya yatkın olabileceklerini düşünmek de aldatmanın bir parçasıdır.

---
Bemerkungen über die Farben
Türkçeleştiren: Ahmet Sarı
Salkımsöğüt Yayınları
Ankara 2007

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.