CELALEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN DAĞITILAN "CELALEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULUYOR...

26 ARALIK 2016 TARİHİNDE CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUNDA DÜZENLENECEK ORGANİZASYON İLE SAHİPLERİNE ULAŞACAK ÖDÜLLERİN KİMLERE GİDECEĞİNİ HALK BELİRLİYOR...


ÖNDER HAKKINDA

1958 yılından bu yana İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanında daha iyi yetişmeleri için faaliyet gösteren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 460 kardeş derneği ve 1 milyon 400 bin İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve yüzbinlerce üniversiteli genciyle birlikte büyük, genç ve dinamik bir ailedir.

Önder, yerel, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli eğitimler, burslar, kurslar, yarışmalar, yurtdışı öğrenci faaliyetleriyle tüm hizmet alanını gençliğin daha iyi yetişmesi amacıyla hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur.

CELALEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İmam Hatiplerin açılması için ilerleyen yaşına rağmen ciddi bir mücadele vermiş ilk kurucu müdürü ve fikir babası Celaleddin Ökten’i ve ilim davasını yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak için seçildi.

Kültür ve medeniyetimizin halka; sanat, edebiyat, kültür yoluyla ve estetiğin diliyle ulaşmasını sağlayan eser sahiplerini, gençliğe tanıtmak için bu yarışma düzenlendi. Sonuçların internet üzerinden halk oylamasıyla seçilmesi, katılımcıların adayları tanıması ve eserleriyle muhatap olması içindir.

Alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulunca belirlenen kategoriler ve teklif edilen isimler gerekçeli şıklar içinden seçim yapılarak belirlenecek. Yoğun programlarına rağmen bize vakit ayırarak destek olan Danışma Kurulumuza müteşekkiriz.

Eserleri, fikirleri ve duruşlarıyla yolumuzu aydınlatan sanatçı ve kültür adamlarımıza hayırlı hizmetler ve muvaffakiyetler dileriz.

Oy kullanarak tercihini üst sıralara taşıyan siz dostlarımıza da teşekkürü borç biliriz.

Hayırlı hizmetlerde istikamet üzere…

CELALEDDİN ÖKTEN KİMDİR?

Baba tarafından Gürcüzadeler olarak bilinen, dini ilimler alanında isim yapmış köklü bir aileye mensup olup, Trabzon’da doğdu. Küçük yaşta hıfzını tamamlayıp, Rüşdiyeye kaydoldu ardından Trabzon İdadisi’ne yazıldı. İdâdîde okuduğu yıllarda dedesi Ömer Feyzi Efendi’nin yerine Trabzon Çarşı Camii’nin imam-hatipliğini yaptı. 1905 yılında İstanbul’a giderek Darülmuallimin-i Aliyye’ye girdi. Bu okulu bitirdikten sonra Darülfünun Edebiyat Şubesi’ne kaydoldu. 1911 yılında buradan mezun olunca İstanbul Sultanisi Arapça muallimliğine tayin edildi ve İlmi yetişkinliği yanında başarılı öğretim metodu sayesinde kısa sürede “Celâl Hoca” olarak şöhret buldu.

Harf inkılabından sonra Arapça derslerinin kaldırılması üzerine okulun Türkçe hocalığını da üzerine alan Celal Hoca, uzun yıllar İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık dersleri okuttu. Vefa Lisesi’nde felsefe hocası iken 1947 yılında emekliye ayrıldı. 1949 yılında ise Maarif Vekaletince İstanbul’da açılan imam-hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak tayin edildi. Bu vesile ile okulların eksiklerini görüp, bunları giderme imkanı bulan Celal Hoca birçok yetkili ile görüşmelerde bulundu. Sonunda imam-hatip okullarının açılması yönünde karar alındı ve celaleddin Ökten 1951 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun ilk müdürü oldu.

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde 2 yıl ilm-i tevhid ve kelam derslerini okutan Celal Hoca 21 Kasım 1961’de vefat etti, Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedildi.

Arapça, Farsça, Fransızca bilen, özellikle Arap edebiyatına vukufuyla tanınan, İslami ilimler yanında Batı kültürünü de yakından incelemiş bir din alimi olan Celal Hoca, bütün ilmi hayatı boyunca tahkik metodunu uyguladı. Genel felsefe, kelam ve İslam felsefesi alanlarında iyi yetişmiş, bu konularla ilgili olarak Arapça ve Fransızca’dan tercümeler yaptı.

Gayretli, aynı zamanda sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla eski kültürün yeni nesle aktarılmasında başarılı hizmetler gerçekleştirdi. Günümüz insanının tasavvur edemeyeceği kadar sade bir hayat yaşardı.

Celal Hoca’nın, tabiatındaki aşırı titizlik ve müşkülpesentlik, okuduğu ve yazdığı her kelime üzerinde duruşu, her noktada kaynak eserleri uzun uzadıya tahkik edişi gibi sebeplerle bazı makaleleri dışında yayımlanmış herhangi bir eseri bulunmamaktadır.

İslami ilimlerde modern metodoloji ve sosyolojinin uygulanmasını arzu eden, klasik kelâmın, çağımız insanının ve İslam dünyasının ihtiyacını karşılayacak yeni ilm-i kelam haline getirilmesini gerekli gören Celal Hoca’nın bu gaye ile hazırladığı tamamlanmamış bazı çalışmaları da bulunmaktadır. 1000 cildi aşkın eserden oluşan kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışladı.

Mahmut celaleddin Ökten, İmam-hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din alimidir. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan imam-hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla Celal Hoca’nın bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.