Kayıtlar

ÖZKAN GÖZEL - ÖZNENİN HAKİKAT KAYGISI

Özkan Gözel’in bu eserindeki metinlere sinen temel saik, hakikat kaygısı bir bakıma. Burada hakikatten ve onunla ilişkiden kasıt soyut, zihinsel ve temaşa esaslı bir durum değil. Bilakis hakikat ve/veya hakikatsizlik dediğimiz gündelik hayatımıza, bu hayatın detaylarına dâhil olan, karışan bir şey. Bu kitap, varlık, zaman, etik, kendilik, ötekilik, ölüm, ideoloji, teknoloji, sanat, dil, iletişim gibi hakikatle/hakikatsizlikle esastan bağlantılı bazı hayatî meseleleri bir yandan somutlukları ve/veya gündelik anlamları itibarıyla incelemeye çalışırken, diğer yandan da onları felsefî-metafizik arkaplanı bilhassa hesaba katan bir tarzda, yani mümkün mertebe temelden ve derinlemesine ele almayı deniyor...

PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI - ÖDEV ESASLI AHLÂK - BAŞKALDIRAN İNSAN

SELAHADDİN HALİLOV - DOĞUDAN BATIYA FELSEFE KÖPRÜSÜ

PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'DAN

İSMET ÖZEL'İN DİL İLE İKRAR KİTABI NEŞROLUNDU

İNSAN NE ALACAK, İNSANA NE KALACAK - PEYAMİ SAFA GÜLAY

STEPHEN P. BLAKE - ERKEN MODERN İSLÂMDA ZAMAN

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - 15 TEMMUZ’DA ‘ARİF’ OLAMAMAK ‘FELSEFECİ’ KALMAK

İSMET ÖZEL - 40 HADİS (İKTİBASLAR, İNCELEMELER, DERLEMELER)

TASAVVUFUN ON ESASI

PROF. DR. MAHMUT EROL KILIÇ İLE RÖPORTAJ

YUSUF KAPLAN İLE RÖPORTAJ

OKUR KİTAP DERGİSİ 2. SAYISI ÇIKTI

RÜYA GÖRMEYEN UYANMAMIŞTIR - PEYAMİ SAFA GÜLAY

FETHULLAH TOPAL - SÂMİHA AYVERDİ VE DÜNYANIN SIRRINI DÜŞÜNMEK

FETHULLAH TOPAL - GARAUDY ve GALEANO İNSANLIĞIN MEDENİYET DESTANI ve AYNALAR

AKİF EMRE’NİN ARDINDAN

GASTON BACHELARD – MEKÂNIN POETİKASI

IV. KOCATEPE GENÇLİK FUARI BAŞLIYOR

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI

YILMAZ OKUMUŞ - MODERNLİĞİN EVRENSEL BOYUTTA GELİŞMESİ

İSMET ÖZEL - TAHRİR VAZİFELERİ (KİTAP TAHLİLİ VE İKTİBASLAR)

DERİN TARİH’İN 8. ÖZEL SAYISI ÇIKTI!

MUHYİDDİN İBNU'L ARABÎ'NİN TASAVVUF FELSEFESİ (PDF)

MUSTAFA KUTLU - BU BÖYLEDİR (KİTAP TAHLİLİ)

HÜMANİZMİN ÖZÜ (ALINTILAR)

CEMİL MERİÇ - KÜLTÜR VE MEDENİYET (KUBBEALTI KONFERANSI)

GİORGİO COLLİ - FELSEFENİN DOĞUŞU

MARTİN HEİDEGGER - TEKNOLOJİ VE İNSANIN GELECEĞİ

SERHAT GÖK - HASAN TURABİ ÖZELEŞTİRİ VE YENİLENME SORUMLULUĞU

CEMİL MERİÇ - İDEOLOJİLER ÇAĞININ SONU MU? (UMRANDAN UYGARLIĞA)

FETHULLAH TOPAL – HASSAS TERAZİLER İÇİN AĞIR YÜKTÜR KANTARIN DARASI

OKUR'UN İLK SAYISI ÇIKTI

UPANİŞADLAR - TANRININ SOLUĞU (ALINTILAR)

MAXIME RODINSON - BATIYI BÜYÜLEYEN İSLÂM (KİTAP TAHLİLİ)

CEMİL MERİÇ - ÇAĞIN DİNİ HÜMANİZM (HİSAR - 1980)

YUHANNA KUMEYR - İSLÂM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI (KİTAP TAHLİLİ)

SAVAŞ S. BARKÇİN - KALBİN AKLI (MEDENİYET ÜZERİNE YAZILAR)

ADNAN DEMİRCAN - TÜRKİYE'NİN İLAHİYAT SORUNU (KİTAP TAHLİLİ)

FATİH TOKTAŞ - İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE ELEŞTİRİLERİ (KİTAP TAHLİLİ)

TÜRKİYE'DE İSLÂM FELSEFESİ ARAŞTIRMALARININ SEYRİ

BURHANETTİN TATAR - DİN, İLİM VE SANATTA HERMENÖTİK (KİTAPTAN İKTİBASLAR)

İSTİKLÂL MARŞI DERNEĞİ - ONUNCU SENE-İ DEVRİYEMİZDE KASTAMONU'DAYIZ

ABDURRAHMAN BEDEVÎ - BATI DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMUNDA İSLÂM'IN ROLÜ (KİTAP TAHLİLİ)

ŞEBUSTERİ - HERMENÖTİK, KUR'AN VE SÜNNET (İKTİBASLAR, KİTAP TAHLİLİ)

İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL - KEMALÜ'S-SUDUR (SON SADRAZAMLAR) (PDF KİTAP, 4 CİLT)

ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

HAŞİM ŞAHİN - DERVİŞLER VE SUFİ ÇEVRELER (KLASİK ÇAĞ OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUFİ ŞAHSİYETLER)

WALTER J. ONG - SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR (SÖZÜN TEKNOLOJİLEŞMESİ) KİTAP TAHLİLİ