Kayıtlar

PROF. DR. RECEP ŞENTÜRK İLE RÖPORTAJ

Hasan Aksakal: Birbirinden farklı ama yer yer bir diğerini ikame etmek üzere kullanılan “kültür”, “hars”, “umran”, “uygarlık”, “medeniyet” gibi kavramlar ile düşünüp tartışıyoruz. “Medeniyet” kavramının etimolojisiyle, tarihsel seyriyle ve bugünkü karşılığıyla ne anlam arz ettiğiyle; medeniyetin ne anlama geldiğiyle başlamak isterim. “Medeniyet” deyince ne anlıyoruz?

Recep Şentürk: Medeniyet konusunda birbirinden farklı tanımlar var ve ben İbn Halduncu yaklaşımı benimseyerek, medeniyeti “toplum” olarak görüyorum. Medeniyet, içtima-i beşerîdir, içtima-i insanîdir, ümrandır. Dolayısıyla medeniyet, toplum demektir. Bu yaklaşım, Batı’da da “civilisation as society” diye karşılık bulmuştur. Bir yerde toplumsal bir örgütlenme varsa orada medeniyet vardır. Toplum ve dolayısıyla medeniyet belli bir ahlâkı, hukuku, siyaseti, örf ve âdeti içerir, belli bir iktisadî yapıyı, hiyerarşiyi, otorite ve idareyi, dolayısıyla normatif bir düzeni içerir. Bu göçebe de, yerleşik de olabilir. İbn Haldun ümra…

KORAY KAYTANCI - KLOZETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

GÖNÜLDEN DÜŞTÜ DİLE - NECMETTİN ALP (ŞİİR)

ENGİN ERDEMİR - BİZ BU ŞAFAK VAKTİNİN NERESİNDEYİZ?*

İSMET ÖZEL - RADİKALİZM VE ÜTOPYA

CUMHURİYET DÖNEMİ DÜŞÜNCE HAYATI - PROF. DR. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.