Kayıtlar

SURAİYA FAROQHİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Making a Living in Ottoman Lands 1480-1820 adlı eserin yazarıdır. Alman bir anne ve Hint Müslümanı bir babanın çocuğu olarak 1941’de Almanya’nın Berlin şehrinde doğdu. Ham­burg Üniversitesi’nde okurken öğrenci değişim programı çerçevesinde 1962 yılında İstanbul Üniversitesi’ne gelerek Türkçesini geliştirdi ve gelecekte Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihin­de kendisine rehber kabul edeceği Ömer Lütfi Barkan ile tanıştı. Yüksek lisansını Hamburg’da yaptıktan sonra 1968-70 yılları arasında Bloo-mington Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.

Sosyal ve iktisat tarihi alanında çalışmalarda bulunan Faroqhi, 1980 yılında biri Türkiye’de ve diğeri Almanya’da olmak üzere iki doçentlik tezi hazırladı. 1986 yılında profesör olan Faroqhi, 1987 yılında emekli olup, Münih Ludwig Ma-ximillian Üniversitesi’ne gitti. 2005 yılından bu tarihe kadar ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders vermektedir. Faroqhi’nin b…

PROF. DR. LEVENT BAYRAKTAR - FELSEFE VE TASAVVUF

MEHMET ALİ AYNÎ - TASAVVUF TARİHİ

YUSUF KAPLAN HOCANIN MEDENİYET FİKRİ VE ÖNCÜ KUŞAK TOPLANTISINDAN NOTLAR

ABDULKADİR ES-SUFİ - GARİPLERİN KİTABI (PDF)

2. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ: "TARİHİN YENİDEN YAZIMINDA ARŞİVLERİMİZ"

İSMAİL KILIÇARSLAN - PROLETARYA ŞİİRİ

ÂKİF EMRE - MÜSTAĞRİP AYDINLAR YÜZYILI

AYN RAND - THE FOUNTAINHEAD (HAYATIN KAYNAĞI)

İBRAHİM TENEKECİ İLE RÖPORTAJ

AN ISLAMICATE DEISM: THE MAKING OF AN OTTOMAN SCIENTIFIC LANGUAGE

İSLÂM DÜŞÜNCE ATLASI OKURLARIYLA BULUŞUYOR

LUDWİG WİTTGENSTEİN - RENKLER ÜZERİNE NOTLAR (İKTİBASLAR)

İSMET ÖZEL - SURAT ASMAK HAKKIMIZ

FETHULLAH TOPAL - SONSUZ BİR ŞİMDİ

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.