Kayıtlar

BİLAL IŞIKDOĞAN - İNSANIN İNSAN OLMA BİLİNCİ OLARAK EFKÂR, TEFEKKÜR

Tefekkür-efkâr, efkâr- fikr kökünden gelir. Düşünmek, zihin yormak ve akletmek mânasındadır. Efkâr, bu hususta biraz daha farklıdır. Evet fikr’den gelir lâkin birde dertlenmek anlamı vardır. ‘İnsanın insan olma bilinci’ dediğimiz nokta tam da burasıdır. İnsan niçin vardır ? insan kimdir? Ve insan kendini nasıl bulabilir? Biz burada insanın kendini bulabilmesinin üzerinde duracağız. Çünkü dert, insanın kendini ve kendi ‘ben’ini bulduğu zaman başlar. ‘Ben’in yolculuğu kemal bulması tefekkürle başlar. Tasavvufta, ‘Kesb-i kemâl, seyr-i cemâl- güzellik temâşası insanı olgunlaştırır.

Tefekküre İslam estetiği açısından ele bakacağız. İslam, selâmetli olanı seçmiş ve insanı güzel olanı akletmek, o’nu düşünmek ve anlamak hususunda sürekli uyarmıştır. ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Ve ‘Ben bir gizli hazine idi, bilinmeyi istedim.’ Hadisleri güzelliğin ehemmiyetini daha iyi bir şekilde dile getirir. “ Biz âyetlerimizi dış dünyada ve kendi içlerinde onlara göztereceğiz.” ( Fussilet: 41/…

OSMANLIDA İLM-İ TASAVVUF

CEMİL MERİÇ - UMRANDAN UYGARLIĞA

RENÉ GUÉNON - NİCELİĞİN EGEMENLİĞİ VE ÇAĞIN ALAMETLERİ

SERHAT GÖK - İNSAN OLMAK VE İNSANIN AMACI

KORAY KAYTANCI - GELECEK TASAVVURU

SURAİYA FAROQHİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. LEVENT BAYRAKTAR - FELSEFE VE TASAVVUF

MEHMET ALİ AYNÎ - TASAVVUF TARİHİ

YUSUF KAPLAN HOCANIN MEDENİYET FİKRİ VE ÖNCÜ KUŞAK TOPLANTISINDAN NOTLAR

ABDULKADİR ES-SUFİ - GARİPLERİN KİTABI (PDF)

2. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ: "TARİHİN YENİDEN YAZIMINDA ARŞİVLERİMİZ"

İSMAİL KILIÇARSLAN - PROLETARYA ŞİİRİ

ÂKİF EMRE - MÜSTAĞRİP AYDINLAR YÜZYILI

AYN RAND - THE FOUNTAINHEAD (HAYATIN KAYNAĞI)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.