Kayıtlar

ENDÜLÜSLÜ BİR FİLOZOF: İBN TUFEYL - TUĞBA ELLİALTI

HAYATI

Gırnata’nın (Granada) yaklaşık 50 km. kuzeydoğusundaki Vâdîâş (Guadix) kasabasında dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte VI. (XII.) yüzyılın ilk on yılı içinde doğduğu söylenebilir. Léon Gauthier, 499 (1105) dolaylarında dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Araplar’ın Kays kabilesine mensup olduğu için Kaysî nisbesiyle anıldı. Latin dünyasında Ebû Bekir künyesinden dolayı Albubacer şeklinde tanınır. Gençlik ve tahsil dönemiyle ilgili olarak kaynaklarda bilgi yoktur. O devir Endülüs’ünün iki önemli ilim merkezi olan İşbîliye (Sevilla) ve Kurtuba (Cordoba) şehirlerinden birinde veya her ikisinde öğrenim görmüş olabilir. Talebesi Bitrûcî’nin hocasını kadı olarak anmasından ve Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in onu filozof ve tabip olmanın yanı sıra fakih diye tavsif etmesinden anlaşıldığına göre başta fıkıh olmak üzere din ilimlerini öğrenmiş, ayrıca tıp ve felsefe okumuştur[1]. Hayatının hiçbir döneminde Endülüs’ün ilk filozof ve hekimi İbn Bâcce ile …

BİLAL IŞIKDOĞAN - BEN, İDRÂK VE İNŞA

OWEN BARFIELD - ANLAMIN YENİDEN KEŞFİ

HALİM TALAY - SEVGİ MÜ’MİNİN YİTİĞİ HALİNE Mİ GELDİ?

HALİM TALAY - CEHALETE BİRKAÇ KELAM

YAZARIMIZ PEYAMİ SAFA GÜLAY'IN "DÜNYAYI KURTARIRKEN" ADLI KİTABI ÇIKTI

ŞAİR YAŞAR ÖZKAN'IN "GİDEN ÖMRÜN ARDINDAN" ADLI ŞİİR KİTABI NEŞROLUNDU

BİLAL IŞIKDOĞAN - İNSANA DAİR BİR DENEME

PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN - TEMATİK İSLÂM TARİHİ

BİLAL IŞIKDOĞAN - HANGİ PAZARDAYIZ; OLAN NEDİR OLMASI GEREKEN NE?

KORAY KAYTANCI - EĞİTİMDE ÖNEMLİ OLAN

İNANMAMAKLA İSTEDİĞİN GİBİ İNANMAK ARASINDAKİ FARK - PEYAMİ SAFA GÜLAY

PROF. DR. NECATİ ÖNER HAKK'A YÜRÜDÜ

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.