Kayıtlar

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - KONSANTRE YAZILAR / DİL'E RAĞMEN FELSEFENİN İMKÂNI

Felsefenin rahminin dil olduğunu düşünüyoruz. Bu bab’da daha en başında Müfid’in konu başlığı olan “Felsefenin eksik tecessümü: Dil” ifadesinin ‘eksik’ bir yargı olduğu kanaatini belirterek metnime başlangıç vermek isterim.

Kanaatimce dil, felsefenin eksik bir tecessümü değil bizatihi tecessümüdür. Dil ile eyleyemediğimiz hikmetler vardır. Ve elbette manalar da… Her mananın felsefe olmayacağı bir tarafa, hikmetler zaten dil’e geldiklerinde ancak felsefe olurlar. Bu cihetle ‘felsefe’, hikmeti fark ediş ve bunu dil’e getiriş hadisesidir. Bu hadise, dili sadece bir dizinden ibaret sayanların (örn: F. D. Saussure) sandığı gibi dilin dizinlerine sıkışmış bir ifadeler bütünü de değildir.

Bunu biz yakinen kendi irfan geleneğimizde rahatlıkla görebiliriz. İrfan geleneğindeki iki kelimelik bir tamlamada yahut tek hecelik bir yargıda dahi dil ile deruni hikmetin tecellisini bulabilirsiniz… Örneğin tasavvuftaki hüve, yani “O” zamiri, içerisinde milyonlarca sayfalık bir hikmeti, bir manayı bar…

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - ÜMİT BİTİNCE TELAŞ DA BİTER

MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ DÜŞÜNCELERİ EKSENİNDE İMAN VE HZ. İBRAHİM - HG

FETHULLAH TOPAL - ESER MÜESSİRDEN EKSİKTİR

PEYAMİ SAFA GÜLAY - "BİR ŞEY DEMEYE ÇALIŞMAK" VE DİL

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - HALKA RAĞMEN HALKÇILIK, DAĞILIN!

PEYAMİ SAFA GÜLAY - HIRSIZIN SUÇU

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - DUA'DAN AYRIL/MA/DAN

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - ZERDÜŞT'ÜN İSYANI (İRAN GÖZLEMLERİMİZ ÜZERİNE)

FETHULLAH TOPAL - SEYRANIMIZ

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - BİR YARADIR "MODERN", BİR MERHEMDİR "AHLÂK", BİR MESELEDİR "MODERN MÜSLÜMAN"

TURGUT CANSEVER İLE RÖPORTAJ

ÖNEMLİ NEDİR, NE ÖNEMLİDİR, YA DA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ŞEYİ - PEYAMİ SAFA GÜLAY

PROF. DR. HASAN BACANLI - DEĞER BİLİNÇLENDİRME YAKLAŞIMI

THIERRY HENTSCH - HAKİKAT YA DA ÖLÜM (İKTİBASLAR)

FETHULLAH TOPAL - ZİHİN SÜZGECİ YAHUT ONDAN SÜZÜLENLER

FETHULLAH TOPAL - BU BİR...

MAVERDÎ'DEN MEDENİYETİN OLUŞMASI İÇİN GEREKLİ 6 ŞART

HEGEL - MANTIK BİLİMİ (BÜYÜK MANTIK)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.