KÜNYE


İMTİYAZ SAHİBİ
MÜFÎD DERGİSİ - FELSEFE/TEFEKKÜR/HİKMET ©

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
ENGİN ERDEMİR

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
HAMİM BAYRAMİ

EDİTÖRLER
NAİM KARADAŞ - FETHULLAH TOPAL

İLK OKUMA
KORAY KAYTANCI

SON OKUMA
LÜTFİ KAYTANCI

YAYIN KURULU
MEHMET RAŞİT BOZ
MUSTAFA AKINCI
SERKAN TEMİR

YAYIN DANIŞMANLARI
BURHANEDDİN KANLIOĞLU - PEYAMİ SAFA GÜLAY

GRAFİK - TASARIM
MÜFÎD GRAFİK TASARIM

DAĞITIM
HER ŞEHRİN GÖNÜLLÜ MÜFÎD SEVERLERİ

YAYIN ZAMANI
MÜFÎD DERGİSİ MUHTELİF ZAMANLARDA YAYIMLANIR

MÜFÎD DERGİSİ - FELSEFE/TEFEKKÜR/HİKMET
EFKÂRIMIZ YOKLUĞU BULANA DEK!

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.