ENGLISH

PLEASE CLICK ON THE TITLES FOR DETAILS>>>
Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.