EBÛ REYHAN EL-BİRÛNÎ - EL-ÂSÂR EL-BÂKİYE(MAZİDEN KALANLAR)

10. Yüzyılda yaşamış olan Türk bilgini, astronom, matematikçi, coğrafyacı ve tarihçi Ebu Reyhan el-Biruni'nin 123 yıl önce İngilizceye, 55 yıl önce Rusçaya, 43 yıl önce Özbekçeye, 64 yıl önce Farsçaya çevrilip yayınlamış olan, fakat Türkiye'de bu kadar gecikmeyle yayınlanan ilk ve tek eserdir.

Birûnî Gazneli Sultan Mahmud döneminin de önemli bir bilgini olarak bu eserini kaleme almıştır.

İmkânları gayet çok olan bir düşünürdü çağdaşlarına göre. Fakat o kendisinin halini eserinde şu şekilde dile getiriyor:

"Sarayda bir çok imkân sahibi oldum. Bu halimle bana alimler acıyor cahiller ise imrenerek bakıyordu."

Birûnî ve diğer düşünürler prangalar altında kalmak türünden bir yaşamı bedenen çok rahat kabullenebilirdi. Fakat fikirlerinin hakikatin prangalar vurulması şeklinde bir yaşam asla kabul edilemezdi. 

Gazneli Sultan Mahmud Birûnî'ye hem bedenen hem de fikren prangalardan arındırılmış bir düşünce ortamı tanıdı.

Ve ortaya bu eser çıktı.

Biz çok beğendik. Tavsiye ediyoruz. Keyifli okumalar.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.