FETHULLAH TOPAL - BİR VE BÜTÜN OLMAK

Cennet vatanın yürekli evlatları;

Sevgili dostlar;

Bu topraklar 72,5 milletin yaşamış olduğu kutsal topraklar ve bu devlet büyük bir devlettir. Nurettin Topçu; ”Büyük devletler büyük mezarların üzerinde kurulur,” der. Çok büyük mezarlarımız var, her karışının hesabı son kuruşuna kadar ödenmiş, bu toprakların üzerinde. Balkanlar’da, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ödenmiş Cennet vatan’ın her karış toprağının hesabı.

Bizler, bu topraklar üzerinde yaşayan her birimiz, bu ülkeye, 72,5 milletin yaşamış olduğu bu ülkeye cennet vatan gözüyle bakalım. Farklılıkların zenginlik, farklı kültürlerin eşiğinde olmanın fırsat olduğunu bilerek yaşayalım.

Sevgili dostlar;

İbn Haldun; ”Devletleri bir arada tutan şey, bazı zamanlar, içerisindeki farklı kültürlerin ortak hareketini de sağlayan vatan sevgisidir,” der. Vatan toprak parçası değildir. Sadece topraktan ibaret olan bir yere, insanların yaşadığı böylesi toprak parçalarına vatan diyemeyiz. Ve eğer günün birinde tesadüfen uğradığı yerde yıllarca yaşamış bir topluluk oradan ayrılırsa, onları vatanını kaybetmişler olarak göremeyiz.” Vatan “biz” duygusu yok olduğunda, milli – manevi değerler yok olduğunda, düşmana benzemeye başladığında kaybedilir,” diyor Aliya. Bunlar yok olduğunda vatan kayboluyorsa, vatan olmak için demek ki; “biz” duygusu, milli-manevi değerler ve kendin olmak lazım. Ve hala bir vatanımız varsa “biz” diyebilmemizden, milli-manevi değerlere sahip olmamızdan ve kendimiz kalmamızdandır.

DEVAMI GELECEK…

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.