GÜZEL HABERLER - 40 YIL SONRA NURETTİN TOPÇU

BU KİTAP "40 YIL SONRA NURETTİN TOPÇU BİLGİ ŞÖLENİ" ADLI PROĞRAMDA SUNULAN TEBLİĞLERİ İÇERİR.

KİTAP ÇOK YAKIN BİR TARİHTE PİYASAYA ÇIKACAK. TÜM OKURLARIMIZA TAVSİYEMİZDİR.

“Türk düşüncesi ve irfanı, dünyada yaşanan maddi ve manevi sorunlara, sıkıntılara çareler üretebilmek adına muhataplarını bekleyen önemli bir fikir ve eylem havzasına işaret edebilir. Böylesi bir zenginliğe dikkat çekmek içinse vesilelere ihtiyaç vardır. Söz konusu fikir ve irfan binasını inşa eden önemli şahsiyetler, her dem taze ve yeniden keşfedilmeyi bekleyen millî değerlerimizdir.

Klasikte kök salabilmiş, yani bir yönüyle geçmişte kalsa da uzanımlarıyla geleceği kucaklayabilme kabiliyetine sahip olan kişilerin hayatları, söylemleri ve yazdıkları her dönem yeniden anlaşılmaya müsaittir ve anlaşılmalıdır. “Keşf-i kadim, vaaz-ı cedidden evladır” diyen Babanzade Ahmed Naim de belki böylesi bir durumu nazar-ı dikkate sunmak istemiştir. İlim ve irfan binamızın harcında kaleminin emeğiyle mümeyyiz son dönem şahsiyetlerinden birisi de kuşkusuz Nureddin Topçu’dur. Ahlâkı, hayatına mihver kılan, içten yaşadığı ıstırap ile zihninin gücünü birleştirerek kaleme aldığı fikirleriyle düşünce dünyamızın şekillendirilmesinde önemli yeri bulunan Nureddin Topçu, bize her zaman ve zeminde bir şeyler söyleyen taze bir isimdir. 

İçinde bulunduğumuz 2015 senesinin vefatının 40. Yılına denk gelmesini, onun şahsında zengin ilim ve irfan dünyamızı hatırlamaya ve bununla kalmayıp küreselleşen sorunlara çareler üretebilmeye vesile kılmak istedik. Elinizdeki kitap bu doğrultuda gerçekleştirilen “40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni”ninde sunulan tebliğleri, Nurettin Topçu’ya ilişkin hâtırâtı ve şahitlikleri içermektedir."

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.