LEVENT BAYRAKTAR - ALBERT CAMUS VE YUNUS EMRE'DE ABSÜRD KAVRAMI

İnsanın duygu ve düşünceleriyle ilgili olan iki önemli alan Felsefe ve Sanat, Tarih boyunca insanlığın başarılarının büyük bir kısmı bu iki alanda kendini göstermiştir diyebiliriz. İnsanın başarılarını sergilediği bir diğer alan olan Bilim'den farklı olarak Felsefe ve Sanat, birbirleri ile daha çok ilgili olan alanlardır. "Evrensel iki dünya olan Felsefe ve Sanat alanları, kendi yapıları içinde, kendi yapılarına özgün ve kendi yapıları tarafından üretilen bazı evrensel verilere ve iç özgün niteliklere sahip olmalarına karşın, tüm Felsefe Bilimlerinde olduğu gibi, birbirleri arasında da sıkı ve diyalektik salt ilişkilere yataklık eden içeriklere kaynak oluştururlar. İşte bu nedenle, kaçınılmaz ve kuşkusuz bir biçimde, Felsefe ve Sanat belli kesimleri birbirlerine geçmiş iki ayrı, buna karşın birbirlerinden soyutlanamayan iki daireyi ortaya koyarlar. Başka bir deyişle, Felsefe'nin ve Sanat'in öğeleri ister istemez birbirlerinin alanlarında da yer alırlar. "


Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.