ROY JACKSON - İSLÂM'DA 50 ÖNEMLİ İSİM

Elinizdeki kitap, İslam dünyasındaki 50 önemli ismin, Hayatlarına dair bilgileri, Temel düşüncelerinin analizini, İslam içinde ve dışındaki etkilerini, Ana çalışmalarının listesini, Ve bunlar hakkında bilgi edinilebilecek diğer kaynakları içeriyor. Herkesin, bilgi sahibi olduğunu sandığı ama aslında fazlasıyla yetersiz kaldığı bir alanda, en temel bilgileri bir arada sunan bir kitap İslam’da 50 Önemli İsim. Roy Jackson bu çalışmada, sadece bir dinin gelişim sürecine değil, onun etkilendiği ve etkilediği dünyaya da farklı bir pencereden bakma imkânı sunuyor okura. Özellikle İslam’ın iç tartışmalarına, çelişki, çatışma ve ayrışmalarına dair verdiği tarihsel ve düşünsel bilgiler, günümüz okurları için son derece ufuk açıcı.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.