KUTADGUBİLİG - HEIDEGGER ÖZEL SAYISI

KUTADGUBİLİG DERGİSİ 30. SAYISINI "HEIDEGGER ÖZEL SAYISI" OLARAK ÇIKARDI. DERGİNİN BU SAYISI İÇİNDE YER ALAN MAKALELERİN BAŞLIKLARI, İÇİNDEKİLER KISMI, AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. TAVSİYE OLUNUR.


MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: Teknik ve Sanat - Ge-Stell •MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Zeynep Berke ÇETİN: Platon’un Hakikat Doktrini • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Güvenç ŞAR: Herder’in “Dilin Kökeni Hakkında” İncelemesi Üzerine Dersler • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: Öğretmen Kule Merdivenlerinin Kapısında Kule Bekçisiyle Buluşur • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Metin TOPRAK-Serap DENİZER: Rusya’da Bir Savaş Esiri Kampında Bir Genç ve Yaşlı Adam Arasındaki Akşam Sohbeti • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: Zerdüşt’ün Hayvanları • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. İlhan TURAN: Çan Kulesinin Esrarı Üzerine (1954) • MARTIN HEIDEGGER/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: Kıryolu
TEOMAN DURALI: Tarih Felsefesinin Işığında Martin Heidegger’in Rektörlük Nutku: “Bu Millet Kendi Kaderini Tayin Etmektedir” • RECEP ALPYAĞIL: 1933’te Neler Oldu? Heidegger ve Mahdûmları ve Peyami Safa ve Daha Başkaları Üzerinden Felsefede -Ek’in Doğasına Dair Bir Tahlil • AHMET DEMİRHAN: Dasein’ın “Nüfus Cüzdanı”: Heidegger’in Türkiye’de Alımlanmasına Bir “Giriş” Denemesi • DERMOT VORAN/ ÇEV. Cansu TAPAN: Erken Dönem Heidegger • HAKAN POYRAZ: Heidegger: Etikten Önce • SENEM ÖNAL: Grekler ve Heidegger: Dünyanın Açılmışlığında Varlığın Dilsel Deneyimi • HİKMET ÜNLÜ/ ÇEV. Esma KAYAR: Heidegger’e Göre Aristoteles’te Doğruluk Kavramı • KASIM KÜÇÜKALP: Heidegger ve Fenomenoloji • ERDAL YILDIZ - ENGİN YURT: Herder’den Heidegger’e: Sorge • ÖZKAN GÖZEL: Egzistansiyal Bir Ölümle Ölmek: Heidegger’de Ölüme Doğru Varlık • ZEHRAGÜL AŞKIN: Temporalitet Sorunu Açısından Heidegger’in Kant Yorumu’nda Şematizm’in Zamansal Karakteri • GREGORY SCHUFREIDER/ ÇEV. Çağdaş Ali DEDE: Sanat Eserinin Kökeni • DERDA KÜÇÜKALP: Heidegger ve Nihilizm •FRANÇOISE DASTUR/ ÇEV. Sevim Erşahin KARAKAŞ: Felsefenin Sonu ve Düşüncenin Diğer Başlangıcı • ÇETİN TÜRKYILMAZ: Heidegger’de Sonun/Sonluluğun Düşünülmesi •CAN BATUKAN: Metafiziğin Temel Kavramlarından Hayvan Sorusuna: Dünya-Sonluluk-Yalnızlık • JACQUES DERRIDA/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: IV [Heidegger’in Hayvanı] • UMUT ÖKSÜZAN: Ontolojik Farktan F(a)rka. Zor Bir Geçiş • PETER TRAWNY/ ÇEV. Cansu TAPAN: Felsefeye Katkılar • ZEYNEP ZAFER ESENYEL: Da-Sein Versus Hier-Sein • İDİRİS DEMİREL: Heidegger’de Grek Felsefesi, Batı Metafiziği, Bilim ve Modern Endüstriyel Teknoloji • ANDREW BOWIE/ ÇEV. Elif KORKUT: Sanat • CİHAN CAMCI: Cemal Süreya’nın Dizesinden Fışkıran Varoluş: An Ki Fıskiyesi Sonsuzluğun • THOMAS SHEEHAN/ ÇEV. Özgün GEZMİŞ: Dönüş: Tüm Üçü De • CHRISTIANE LEITERITZ/ ÇEV. Fatih TEPEBAŞILI: 20. Yüzyılda Felsefi Hermeneutik: Heidegger ve Gadamer [Edebiyat Açısından Heidegger] • ANDREW J. MITCHELL/ ÇEV. Umut DAĞ: Dörtlü • IŞIL KAZAZ: Heidegger’in Sahici Düşüncesinin Bir Tasarım Felsefesi Olarak Etkileri: Louis Kahn •ÖZGÜN BULUT: Heidegger, Agamben ve Biyopolitika • KŌICHI TSUJIMURA/ ÇEV. Erdal YILDIZ-Engin YURT: Martin Heidegger Düşünmesi ve Japon Felsefesi [Heidegger’in Teşekkür Cevabı ile Birlikte] • ERDAL YILDIZ - ENGİN YURT: Varlıktan Dile Dilden Varlığa • PAUL SHIH-YI HSIAO/ ÇEV. Engin YURT: Heidegger ve Tao Te Ching Eserini Çevirişimiz •ERDAL YILDIZ: Türkçede Martin Heidegger Kaynakçası (1935-2016)

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

FERHAT ONUR: Rorty’nin Metafelsefesi

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

AHMET ÇAPKU: İnsanın Yetkinleşmesi Açısından Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Filozofun Yeri • RIDVAN TURHAN: Eleştiriler Çerçevesinde Ömer Lütfi Barkan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Karşı-Devrimci mi? Bir Disiplinin Kurucusu mu? •FİLİZ CLUZEAU: Mythos’tan Bios’a Homeros • AYŞE AKSU: Skolastik Eğitimden Helenizm’e Geçişte Bir Azınlık Okulu: İzmir Evangelike Rum Mektebi • SEMRA UÇAR: Hans Reichenbach ve Türk Felsefesi’ne Katkıları • ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU: Platon’un Tanrı’ya Benzeyen Filozofu Bir Karikatür mü? • JOEP LAMEER/ ÇEV. Serdar Cihan GÜLEÇ: İbn Sîna’nın Şehveti

MÜLAKAT

AHMET ÇAPKU - CAN KARABÖCEK: Ş. Teoman Duralı İle Felsefe Üzerine Bir Söyleşi

KİTABİYAT


ELİFE KILIÇ: Felsefe Atlası

Online Satın Alma İçin;
http://bit.ly/2bdxuWT

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.