2. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU: “1960 ÖNCESİ İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ VE DERGİLER”

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelenecek. Bu kapsamda ayrıca 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu organize edilecek.

Açılış konferansı ve paneline ek olarak 6 oturum olarak 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda her türlü katkıyı önemsemekte ve özet başvurularını 31 Temmuz 2016 tarihine kadar beklemekteyiz.
Özet gönderimi için idp.org.tr/basvuru adresindeki formun doldurulması gerekmektedir. Lütfen bilgi ve iletişim için idp@idp.org.tr adresine başvurunuz.

Önemli Tarihler

31 Temmuz 2016 Özet göndermek için son tarih
10 Ağustos 2016 Kabul edilen özetlerin ilanı
30 Kasım 2016 Tam metin göndermek için son tarih
15 Aralık 2016 Programın ilanı
7-8 Ocak 2017 Sempozyum

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.