SÜLEYMAN ULUDAĞ - İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN YAPISI

İslam düşüncesinde nas ve nakil, bir insandaki hafızaya, akıl ve istidlal, muhakemeye; ilham ve sezgi, hisse benzetilebilir. Hafıza olmazsa düşünmenin, muhakeme olmazsa hafızanın, his olmazsa yaşamanın önemi yoktur. Elinizdeki eser bu noktalardan kalkarak islam düşüncesinin boyutlarını tesbit ediyor.

Müfîd Dergisi yazarlarının okurlarımıza tavsiyesidir.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.