TANBURİ CEMİL BEY SEMPOZYUMU - TANBURİ CEMİL BEY SYMPOSİUM

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşamış olup icraları, besteleri ve günümüze kalan kayıtlarının etkileri ile Türk müziğinin değişimini hızlandırmış bir sanatçı olan Tanburi Cemil Bey’in vefatının 100. yılına ithafen, Tanburi Cemil Bey Derneği, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama-Araştırma Merkezi birlikte “TANBURİ CEMİL BEY SEMPOZYUMU” adı altında 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde bir sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyumda, yakın müzik tarihimizin olduğu kadar günümüzün de önemli ismi olan Tanburi Cemil Bey’in şahsiyeti, müziği, etkileri ele alınacak ve Türk müziğinde gelenek anlayışının, modernleşmenin, bireyselleşmenin son yüzyıldaki dönüşümünün izi sürülecektir. Konuya müzikolojik, tarihsel ve sosyolojik yöntemlerle yaklaşılması sonucunda, kültür tarihimizin bu renkli dönemi de disiplinlerarası bir değerlendirilmeye tâbi tutulmuş olacaktır.


31 Mayıs tarihine kadar gönderilmesi gereken bildiri özetleri yukarıda özetlenen doğrultuda, aşağıdaki konu başlıklarından birinde ya da Tanburi Cemil Bey ve Türk Müziği modernleşmesini içeren özgün bir konuda yazılabilir. Belirlenen başlıklar şöyledir:
Tanburi Cemil Bey’in şahsiyeti ve müziğini meydana getiren sosyal ve müzikal etkileşimler
Tanburi Cemil Bey’in icralarının ve bestelerinin müstakil veya karşılaştırmalı analizleri
Tanburi Cemil Bey’in takipçilerinin/öğrencilerinin üzerindeki etkileri
Tanburi Cemil Bey ve Türk müziğinde virtüozite, bireysellik ve artistik icra kavramları
Tanburi Cemil Bey üzerinden, Türk müziğinin ‘eski’ ile ilişkisi, otantisite ve gelenek algısı konusunda değerlendirmeler

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyuma gönderilen bildiriler daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır. Özet 350 kelimeyi aşmayacak biçimde yazılmalıdır. Bildiri başlığı büyük harflerle yazılmalı, yazarın/yazarların ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalıdır. Yazarların (varsa) ünvanı, bağlı olduğu kurum, e-mail bilgileri sayfa altına, dipnot olarak verilmelidir. Alıntılar ve referanslar APA 6 formatına uygun düzenlenmelidir. Bildiriler yazarı/yazarları tarafından sunulmalıdır.

Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyen araştırmacıların bildiri özetlerini, belirtilen tarihler içerisinde info@cemilbeysempozyumu.com veya tcbsym@gmail.comadreslerine göndermeleri gerekmektedir.

..............................................................

Tanburi Cemil Bey Symposium

We are organizing a symposium in memory of Tanburi Cemil Bey, who lived during the late Ottoman period and accelerated the transformation of Turkish music with the influence of his works, compositions and records, in the cooperation with the Tanburi Cemil Bey Association, İstanbul Şehir University Center for Modern Turkish Studies, İstanbul University Performance and Research Center of the Ottoman Period (OMAR) between the dates of October 13-14, 2016.

The symposium aims to discuss the personality, music and influence of Tanburi Cemil Bey as an important figure of our recent history of music, tracing the roots of transformation in the sense of tradition, modernization, and individualization in the last century. As a result of an approach with musicological, historical, psychological and sociological methods, this colorful period of our cultural history will be subject to an interdisciplinary evaluation.

Researchers are asked to submit proposals that outline their focus, methodology and conclusions. Please check the www.cemibeysempozyumu.com page for possibble topics of abstract submission. All abstracts should be sent toinfo@cemilbeysempozumu.com or tcbsym@gmail.com until 31 May 2016.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.