AHMET CEVDET PAŞA - Mİ'YÂR-I SEDÂT(KLASİK MANTIK) - PDF KİTAP

AHMET CEVDET PAŞA'NIN MANTIK KİTABI SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPAN HERKES İÇİN FAYDA SAĞLAYACAK BİR İÇERİĞE SAHİP. İNDİRMEK YA DA OKUMAK İÇİN KAPAK RESMİNE TIKLAYIN.

Mantık, doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir.

Descartes "Düşünüyorum o halde varım" derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık düşünmekle başlar, düşünmez hale gelince biter.

Düşünme, aynı zamanda insan hareketlerini sevk ve idare eden bir "Kuvve"dir. Gerek hareketlerin ve yapılan işlerin doğru veya yanlış oluşu, gerekse insanlara faydalı veya zararlı oluşu, düşünme ve düşüncenin şekilleriyle anlaşılır.

Eski kelamcılar, mantığı itikadi açıdan zararlı gördükleri halde Gazali ve Razi'den itibaren bu tutum değişmiş ve mantık büyük bir rağbet görerek farzı kifaye olarak değerlendirilmiştir. Hatta Gazali, mantık bilmeyenin ilmine güvenilemeyeceğini söylemiştir.
(Arka Kapak)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.