İHSAN FAZLIOĞLU - NAZARÎ UFUK (YENİ KİTAP)

İhsan Fazlıoğlu'nun yeni kitap çalışmaları devam ediyor. Fazlıoğlu hoca Kayıp Halka ve Derin Yapı'dan sonra Nazarî Ufuk [İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi] adlı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Kitap yolda...

Kitabın tanıtımı/Arka kapak yazısı şu şekilde:

Bir anlam varlığıdır insan; yeryüzünde de ancak anlamlandırabildiği ölçüde vardır. Anlamlandırmak ise büyük oranda çevremizde olup bitenleri açıklamak, çözümlemek ve anlamak-ile mümkündür. 

Açıklayamadığımız ve çözümleyemediğimiz olgu ve olayları anlayamayız; anlayamadıklarımızı da anlamlandıramayız; anlamlandıramadığımız içinde ad yani sınır koyamayız; sınır koyamadığımız içinde tanımlamayız; tanımlayamadığımız için de idrak edemeyiz, yani olgu ve olayları kendi süreçleri ve örüntüleri içinde yakalayamayız.

Her şey kendini bize müphem, belirsiz, puslu ve birbirine girgin, karışık bir biçimde verir; zihnimiz karışır aklımız dolaşır. Bu nedenle okuduklarımızı öğrenmek, öğrendiklerimizi düşünmek, düşündüklerimizi de bilmek zorundayız. 


İşte elinizdeki çalışma hâlihazırda içinde soluklandığımız durumu anlamak için, Bu Ülke'nin ilmî alandaki tarihî tecrübesini seçilmiş örnekler üzerinden açıklama, çözümleme ve anlama çabasına küçük bir katkı olarak düşünülebilir.

Hocaya çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Bu ve diğer çalışmalarını dört gözle bekliyoruz. Kitap tüm okurlarımıza tavsiyemizdir.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.