ARİSTOTALES SEMPOZYUMU: ARİSTOTALES 2400 YAŞINDA

Üsküdar Üniversitesi muallim-i evveli 2400. yaşında anıyor. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan konferans salonunda 15 Kasım tarihinde bu organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Sempozyumun Konuşmacıları:

- Ömer Aygün,
- Çiğdem Yazıcı,
- Refik Güremen,
- Merve Arlı,
- Saffet Babür,
- Şafak Ural,
- Ömer Osmanoğlu,
- Baver Demircan,
- Alparslan Açıkgenç,
- İbrahim Özdemir,
- Selahaddin Halilov,
- Teoman Duralı

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.