FETHULLAH TOPAL - HAKİR KILINMIŞ MEKÂN: DÜNYA

“Allah şu dünyayı binicilerin hayvanlarına ahır olacak şekilde hakir kılmıştır. Onun için dünya emeli uzun olan her kişi azap çeker.” (Ebu Bekr-i Şiblî (861-945)

Bir kedi kuyruğunu tutmak için kendi etrafında döndü durdu. Kuyruğuna yetişmek için koştu da koştu. Nihayet yoruldu. Artık uğraşmaktan vazgeçip yoluna koyulduğunda baktı ki kuyruk ardından geliyor.

Bu dünya isminden müteşekkil “edna” dır. Düşkündür ve de fazla meyledilmemesi gereken yerdir. Burası, dünya, kendisi hakkında fazla emeli olanların bu emeller uğruna ızdırap çektiği yerdir. Kendinden elini eteğini çekenlerin, kendini burada yolcu görenlerin ise daha anlamlı yaşadığı yerdir dünya.


Elbette aksini düşünenlerde var. Xentinus gibi. “İnsanoğlunun huzur bulacağı ve mutlu olacağı tek ve biricik vatanı dünyadır,” diyen Xentinus’a cevap İsmet Özel’den geliyor: ”Evet dünyada bir takım insanlar maddeye, paraya sahip olarak birçok saadet yaşayabilir; fakat insan bu dünyaya yalnızca mesut olmak için gönderilmemiştir!”

Peki emeli olanlar ızdırap çekiyorsa, kendisini bu dünya da yolcu görenlerde diğerlerine göre azıcık daha anlamlı yaşıyorsa; bu dünyanın kazananları kimler?

Aliya cevap veriyor bu soruya: “Hayat, bu dünya, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.”

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.