DOÇ. DR. MEHMET ALİ DOMBAYCI - DÜŞÜNME EĞİTİMİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

"Düşünme Eğitimi" dersi ülkemizde 2017 yılı Şubat ayından itibaren orta öğretim 6-7-8. sınıf düzeylerinde okutulmaya başlanıyor. Bu kılavuz kitap ise dersi okutacak öğretmenler için hedefe giden yolda güzel bir yol haritası. Rehber.

KİTABI PDF OLARAK İNDİRMEK VE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>


Neden Düşünme Eğitimi?

Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilebilen insana özgü niteliktir.
İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı diğer canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan, var oluşunun anlamını ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini belirleyebilme hak ve imkânını tanımıştır.

İnsanın, çoğu zaman yeterince önem vermeden, alışkanlık üzere yerine getirdiği düşünme faaliyeti, çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Günümüzde en çok kabul gören tanımı ile düşünme; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları inceleme, karşılaştırma ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir. Bu işlemlerin neticesinde ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düşünce” denir.

1980’li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler arasında düşünme becerilerinin eğitimi konusuna yoğun bir ilgi duyulmuş ve buna bağlı olarak da çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. Çalışmalar okul öncesi düzeyine kadar inebilmektedir.

Yirminci yüzyılın sonuna kadar bu durum problem çözme ve karar verme gibi temel becerilerin geliştirilmesinde yerini almış ve bu tür becerilerin bazılarının ilköğretim programlarına eklenebileceği fikri de kabul görmüştür. Düşünme becerileri çeşitlendikçe bunların öğretim programlarına eklenmesi güçleşmiştir. Çünkü belirli konu alanı bilgisi olan bu programların düşünme becerileriyle ilişkilendirilmesi ve tamamının bu programlarla gerçekleştirilebilmesi zorlaşmaktadır. Bu güçlükten dolayı, belirli bir konu alanı bilgisi olmayıp temele düşünme becerilerini alan bir program amacına daha fazla hizmet eder niteliktedir.

Eğitimciler arasında, düşünme becerilerinin özel olarak hazırlanmış programlarla geliştirebileceği inancı da hâkimdir. Bu çalışmaların sadece öğrenciler üzerinde değil, okul yöneticileri ve personeli üzerinde de etkili olduğu görülmüştür.

YAZARLAR
Doç. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Mehmet ÜLGER
Hamza GÜRBÜZ
Aylin ARIBOYUN

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.