PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU - İSLÂM TEMEDDÜNÜ ÜZERİNE KONUŞMALAR: SORULAR, KİŞİLER, ESERLER

PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU 21 Aralık 2016 tarihinde saat 17:30'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde "İSLÂM TEMEDDÜNÜ ÜZERİNE KONUŞMALAR: SORULAR, KİŞİLER, ESERLER" serlevhalı seminerde hikmet severlere hitap edecek. 

Üsküdar Belediyesi "Etkinlikler"inin Aralık ayı takviminde başka nelerin olduğunu etkinlik takviminden öğrenebilirsiniz.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.