TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ - ES-SE'ÂDETÜ'L-FÂHİRA FÎ SİYÂDETİ'L-ÂHİRA

Taşköprülüzâde'nin yıllar boyunca yayımlanmayı bekleyen eserleri, çalışmaları nihayet gün yüzüne çıkıyor.

Taşköprülüzade’nin siyaset, kelam, felsefe, matematik, astronomi, fıkıh, dil, tasavvuf, tefsir, ilimler tasnifi, tarih vb. konularda iki yüze yakın eseri bulunmasına ve bu eserler Osmanlı düşünce dünyasını kuran temel taşlar mesabesinde görülmesine rağmen, birkaçı dışında bu eserlerin büyük bir bölümü yazma halindedir ve ilim dünyasına tanıtılmamıştır.


Yaklaşık üç yıl boyunca yirmiyi aşkın ilim adamının çalışmalarıyla, bu eserlerden önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarılarak her biri yayıma hazırlanmış ve Türkçeye tercüme edilmiştir.

Evvela Haşiye, Risaletü'l - Camiâ, Ahlak ve Siyaset Risaleleri, Felsefe Risaleleri İlmi Etüdler Derneğinin çalışmaları sonucu yayımlandı. Bu çalışmalarda emeği geçenleri kutluyor; felsefe, edebiyat, tarih fakültelerinde öğrencilik yapan ilgililerinin tez zamanda okumalarını tavsiye ediyoruz.

TAŞKÖPRÎZÂDE AHMET EFENDİ'DEN:
  1. HÂŞİYE - 'ALÂ ŞERHİ'L-KEŞŞÂF Lİ'L-CÜRCÂNÎ (CÜRCÂNÎ'NİN KEŞŞÂF ŞERHİ'NE HÂŞİYE)
  2. AHLAK VE SİYASET RİSALELERİ
  3. FELSEFE RİSALELERİ
  4. ER-RİSÂLETÜ'L-CÂMİA Lİ VASFİ'L-ULÛMİ'N-NÂFÎA (FAYDALI İLİMLERİN NİTELİKLERİNİ KUŞATAN RİSALE)
  5. ES-SE'ÂDETÜ'L-FAHİRA FÎ SİYÂDETİ'L-ÂHİRA

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.