SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY - BATI AKLINA KARŞI TÜRKİYE (ÇIKTI)

Batılı ülkeler, kendilerinin kurup geliştirdiği uygarlığın dünya ülkelerini ve insanlarını ilerlettiğini, modernleştirdiğini ve uygarlaştırdığını iddia etmeye devam ediyor. Bu iddiaya pek çok ülke idarecileri ve insanları gibi biz de uzun süre bağlandık. Fakat 17. asır ortalarından bu yana gelişen teknik ilerlemeler sayesinde Batı ülkeleri diğer ülkeleri işgal edip “modernleşme” adı altında onların yer altı ve yer üstü kaynaklarını iliklerine kadar sömürmeye başladı.

Biz bu kitapta Allah’ın izni ve keremiyle o bitmez tükenmez hücumların köklerini derinliğine ele alıyoruz, Batı dünyasından ve düşüncesinden gelen köklerine inmeye çalışıyoruz ve bunların bize asırlar süren yansımasını felsefî açıdan temellendirmeye çalışıyoruz.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.