GÖNÜLDEN DÜŞTÜ DİLE - NECMETTİN ALP (ŞİİR)


Ayrılık olmaz gönüller bir ise
Gönül bir olmaz ayrılık yok ise.


Kim bilir ne dardır ibaret olmuş handan arz-u sema,
İçi boş güruhlar heyhat taşır olmuşlar heyakil keza,
Sırrı kainat ne ummandır kimse dalmaz olmuş,
Kimse içmez olmuş zerre damla.
Sen bak kendine ayinede seni sana anlatana
Aç gönlü can ver o eşsiz beyana.

Yirmi dört Feleğe aşıklardan eylendi seyran;
Dört feriştehe cümlesine verildi nizam;
Vakti sur'u gelince kurulur ulu mizan;
Kimi 8 kapıdan koşar kimi sürüklenir 8 kapıdan.

Mail olmuş gönle bakma ıraktan
Şol gönle arz-ü sema gerek haktan
Ledüne sarmış niyaz iç-i candan
Hal ile döker yaş-ı gözden.

Sen cana canansın biçare-i gönüle dermansın
Seni her zerre sever kainatta anlara sultansın
Sen yaradılışa sebebsin ol aşıka maşuksun
Sen hakka Habibsin alemde mahbubsun gah mahmutsun
Seni tarife söz yetmez kainata hoş gelensin.

Her ismi ola bedel cümle cisme
Her sözü döküle deryaya katre
Her eseri dola şifa şol gönle
Hem hikmeti sırrı ola zatında.

Her ne isen bil kendini vedahi ahirini
Armağan eyleyiver sevgiliye gülü dikeni
Bil ki senden gayrıdır faniliğin ol-zahiri
Gün ola zaman dar ola bil vaktin kıymetini.

Gel gör ki cümlesi muhakkak kavuşur bir gün ol-seyran ettiğine
Kimi harabe olur sevdiğiyle ol vakitte şol aşikarane
Kimi 8 kapıdan uçmaya meyler yapışır maşukun kanadına
Velhasıl kim kime olursa hayran olur onla ruzi mahşerde.

Fayda etmez ol-ahirinde ne makam ne mekan
Büyüklenme kibrinden, yüce olsan da hakandan
Değeri yoktur malın mülkün çıkınca can kafesten
Köle de bir hükümdar da bir ulvi olan gönüller o terazide.

Ruha bu sesleniş ne candan ne canandan içteki aşk odunundan
Arşın ötesinden bu şevk ne benden ne tenden maşuk kudretinden
Vakti seher bu ne güne benzer ne aya açılan ulvi kapıdan
Ömür bihaber mutlaktan o değil oyun sonu sebeb-i varlıktan.

Aslına dönse can aşık olur cananına
Zehri şerbeti bir an katar cümle kanına
Ateş sönmez can-ı özünde hem şayandır şanına
Ol cümle nefesi deryayı feda eder bir sevgili uğruna.

Her can için ol-canan ola gönül içre
Her canana gerek bir can ol aşk içinde.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.