FERİDÜDDİN ATTAR - MANTIKU'T TAYR (KUŞLARIN DİLİYLE)

Yeri yurdu Hindistan’dır. Uzun, kuvvetli bir gagası vardır o gaga da ney gibidir. Yüze yakın delik vardır. Bu kuşun eşi de yoktur. Sesinin güzelliğinden bütün kuşlar susar. 

Ömrü bin yıla yakındır. Öleceği vakti bilir. Öleceği vakit çalı çırpı toplar, onları çepeçevre yığar. Tam ortasına geçer ve yüzlerce türlü nağme ile feryada başlar. Hem feryat eder hem de ölüm derdinden gazel yaprağı gibi titrer.
Feryadını duyan kuşlar onun ağlamasına ağlar, bir kısmı dermansız bir halde ölürler. bir soluk ömrü kaldığında şiddetle kanatlarını çırpar. Kanadından bir kıvılcım sıçrar, alev alır. o ateş çevresindeki çalı çırpıyı tutuşturur; ve tamamıyla yanar gider. Külde bir zerre bile ateş kalmayınca o külden başka bir kaknüs kuşu meydana gelir.

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.