YENİDEN BAŞLAMAK NEYE YARAR?

SEVER AŞIK OLURUZ,
SEVİLİR MAŞUK OLURUZ,
HER DEM YENİDEN DOĞARIZ,
BİZDEN KİM USANASI?
(YUNUS EMRE)


Yıllar evvel başlatmış olduğumuz bu halis niyetli çalışmamızı geçen zaman içerisinde hiç hafife almadık. Söylenecek bir söz var idiyse bunu söyleyenler arasında bizde olalım kaygısını taşıdık. Felsefe, tefekkür, hikmet alanlarında en güzel konuların, hakikate en yakın fikir telakkilerinin çok önceden söylendiğini, bizden evvel ortaya konduğunu bilerek yola çıktık. Fakat söylenecek her şeyin de söylendiğini kabul etmiyorduk, buna inanmıyorduk. Hala söylenecek söz var diyorduk. Bu yüzden bir araya gelip bir şey söylemek, kendimize bir alan açmak arzu ettiğimiz bir süreç olduğu gibi kaçınılmaz bir haldi de.

Geçen zaman içerisinde sekteye uğrayan yürüyüşümüzün, yoldaki halsiz düşmelerimizin, farklı meşakkatlerle uğraş içerisinde olmamızın bir son olmadığını biliyorduk; fakat yeniden başlamak için de belli şartların oluşmasını bekliyorduk. O şartlar tam anlamıyla oluşmadı ve şartların oluşmasını beklemenin de akıl kârı bir iş olmadığı bizim kanaatimizce kabul bulundu. Ve kendimize yeniden: “Madem şartlar oluşmuyor; o halde OLDUĞUN YERDEN BAŞLA,” dedik. Çünkü Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.[1]


Hakikat bazıları için deniz aşırı uzaklıkta bazıları içinde bir kulaç ötededir. Deniz aşırı uzaklıktaki kişinin o yolu tepeleyip hakikate vasi olduğu görülmüştür de bir kulaç ötesinde hakikat bulunan kişi hasret kalmıştır hakikate. Yol boyunca ortaya konan irade, hakikate ulaşmak konusundaki azim eriştirmiştir kişileri eriştikleri yere. Sonda ne olacak kaygısında olanlar kaybetmişler ve yolda kalmışlardır. Sona değil de yola odaklananlar ise yaptıkları felsefe, tefekkür, hikmet eylemlerinden haz duymuşlardır. Çünkü onlara göre menzil yolun kendisidir.

Biz nereye odaklandık?

Sonun beklediğimiz şekilde olması için şartların olgunlaşmasını bekleyerek hüsrana uğramış kişilerin yolunu seçmiş gibi duruyorduk son bir yıldır. Fakat yeniden başlamakla, yola eksiklere rağmen koyulmakla, sonun değil yolun önemini kavrayanlarla yakınlık kurmuş olduk. Kervan yolda dizilir şiarınca kalkıp işe yarar bir şeyler yapmak derdiyle dertlendik.

Müfîd Dergisi olarak yeni yayın hayatında bir takım değişikliklere gittik:

Bundan sonra aylık PDF dergimiz 8 sayfa olarak on-line yayınlanacak. Ve matbu dergimiz ilerleyen zamanlarda, yakın tarihte, Türkiye’nin 50 farklı iline gönderilecek.

EFKÂRIMIZ YOKLUĞU BULANA DEK!

[1] Tarık Tufan

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.