OSMANLI KLASİK MUHASEBE MATEMATİK ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


“(...) [Babıali bürokratları] sayı bilimine pek düşkündürler. Öyle iyi eğitilmişlerdir ki en iyi Avrupa’lı aritmetikçileri bile hayrete düşürürler. Yıllık geliri 2.5 milyar akçe olan devlet bütçesini, bir akçelik hataya düşmeden,ustalıkla kayıtlara geçirirler. Çok kısa ve sade bir metotla çok hızlı hesap yaparlar. Bizim 4 tabaka kağıtla 2 saatte yaptığımız hesapları, onlar 1 tabaka kağıt üzerinde bir kaç dakikada yapıverirler.” (M. L’Abbe Toderini, De La Literature des Turcs , c. I, Paris 1789, s. 89’dan aktaran Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi , İstanbul 2000, s. 28-29.)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.