BEYRUNÎ'YE ARMAĞAN

"Beyruni'ye Armağan" Türk Tarih Kurumu'nun, Biruni'nin doğumunun 1000. yılında neşrettiği değerli bir çalışma. Bu kitabın çok uzun zaman sonra yapılan ikinci baskısına hala ulaşmak mümkün.

Kitabın son bölümünde, Biruni'nin İbn Sina'ya sorduğu sorular, bu sorulara İbn Sina'nın verdiği cevaplar ve Biruni'nin bu cevaplara itirazlarından oluşan bir risale bulunmakta.

Bu risaleyi okuduğumuzda, İbn Sina ve Biruni gibi iki büyük alimin bin küsur yıl önce, hangi ilmi konularla meşgul olduğunu, bu konuları hangi usul ve üslupla tartıştıklarını ve bugün onların seviye ve zihniyetlerinden ne derece uzağa düştüğümüzü görüyoruz. Allah her ikisinden de razı olsun. 

Biz de neyi kaybettiğimizi hatırlayalım ve hiç unutmayalım ki, bir gün tekrar elde etmemiz mümkün olsun. (Beyruni'ye Armağan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2011)

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.