ALİ A. MAZRUİ - DÜNYA SİYASETİNDE KÜLTÜREL ETKENLER

“Mazrui ikicilik ve ikiliklerden, eşlikler ve benzerliklerden ve bunların paradokslarından büyük keyif alıyor. Güney’in bakış açısını Kuzey’e, Doğu’nun bakış açısını Batı’ya göstermek ve buna mukabil Kuzey ve Batı’nın duruş ve tutumlarının kültürel koşullanmışlığını ortaya koymak, değişime dirençli inanışları gevşetmenin yolunu açabilir. İnsanı düşündüren bir kitap…”

Bob Marshall; The Bookseller, Londra


“… Avrupa veya Amerika’nın dünya meselelerinde tek oyuncular olarak görülmediği alternatif bir dünya görüşü sunuyor.” Rosalinde Yarde; The Times Higher Education Supplement,

Londra


“… muhtemelen şimdiye kadarki en tartışmalı eseri …”

BBC World Service, Londra


“Kışkırtmak, Ali Mazrui’nin en iyi yaptığı şey.”

David Maugham Brown; Social Dynamics, Durban

“ … yalnızca günümüz siyasetini aydınlatabilecek tam kapsamlı bir sav geliştirmeye çalıştığı için bile ilgiye değer ve saygıyı hak ediyor.”

Kevin J. Kelly; The Daily Nation, Nairobi

“Son derece açık şekilde doğru olduklarından Mazrui’nin öne sürdüğü savlardan birçoğu insanları kızdıracak ve gücendirecek…”

Guy Arnold; The Journal of Southern African Studies, Oxford


“Kendisi bir kültür melezi olan Mazrui (Afro-Asyatik bir Batılıdır) dünya siyasetinde işlemekte olan kültürel etkenlerin ayırdına varmak için Afrika-İslam ve Yahudi-Batı perspektiflerini kullanmada belki de hepimizden daha iyi bir konumdadır.”

William R. Ochieng; The Weekly Review, Nairobi

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.