KARACAOĞLAN - ÜRYAN GELDİM GENE ÜRYAN GİDERİM


Üryan geldim gene üryan giderim, 
Ölmemeğe elde fermanım mı var? 
Azrail gelmiş de can talep eder, 
Benim can vermeye dermanım mı var?

Dirilirler dirilirler gelirler, 
Huzur-u mahşerde divan dururlar, 
Harami var diye korku verirler, 
Benim ipek yüklü kervanım mı var? 

Karac'oğlan der ki, ismim öğerler, 
Zehir oldu yediğimiz şekerler, 
Güzel sever diye itham ederler, 
Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var?

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.