TÜRKİYE'DE İSLÂM FELSEFESİ ARAŞTIRMALARININ SEYRİ

"TÜRKİYE'DE İSLÂM FELSEFESİ ARAŞTIRMALARININ SEYRİ" YAYIMLANDI.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları güzel bir çalışmayı ilgililerine sundu. Felsefe öğrencilerinin, akademisyenlerin ve özel olarak felsefeye ilgi duyanların istifade edeceği bu eserin artçı çalışmalar için bir ön ayak olmasını diliyoruz.

Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin editörlüğünde çıkan kitabı tüm Müfîd okurlarına tavsiye ediyoruz.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.