AKİF EMRE’NİN ARDINDAN

Merhuma, kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. İyi bilirdik. Akif Emre’nin ölüm haberini aldıktan sonra hem tv kanallarında hem muhtelif sosyal medya platformlarında merhum hakkında söylenenlere, yazılanlara baktık. Hangi ideolojik görüşe sahip olurlarsa olsunlar ülkemizin birçok ehl-i kelam insanının, kabil-i hitap kişilerin bu ölümden müteessir olduklarını gördük. Ve “Demek ki çizgi olunduğunda, korunduğunda o çizgi, insanlara dert anlatılmaya, uygun bir üslupla anlatılmaya, çalışıldığında herkesin sizden sonra bir güzel taziyesi kalabiliyormuş ölüm haberlerinizin altına” dedik.

Öte yandan iğneyi de batırdık kendimize. 35 bin tweet atılmış merhumun ardından. Türkiye’de, Balkanlar’da birçok farklı ülkenin yayın organlarında yer almış durumda merhumun ölüm haberi. Bizler dedik bizler, neden varlığında nice ehl-i hünerin kıymetini yeterince bilmeyiz. Mesela çektiği birçok maddi sıkıntı varmış Akif Emre’nin şu fani alemde, neden ölümünden evvel görmeyiz de sonra vah vahlar ile ah-û zar ederiz.

Dünya garip. Gelen göçüyor. Göçenin yeri dolmuyor.

Bu dünyadan bir Akif Emre geçti. Ne güzel geldi. Ne güzel göçtü. Bin rahmet.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.