YUSUF KAPLAN İLE RÖPORTAJ

Okur Dergisinden Furkan Özkul derginin ikinci sayısı için Yusuf Kaplan Hoca ile bir röportaj gerçekleştirdi. Alıntılıyoruz.

Yusuf Kaplan nasıl bir okurdur?

Yusuf Kaplan tersinden okur. Ben bir kitabı sonundan okumaya başlarım. Özellikle indeks kısmı benim için önemlidir. Çünkü indeks yazarın ufkunu, çapını, hayal dünyasını dolayısıyla düşünce dünyasının boyutlarını ele veren kodlamadır. İndeksteki kavramların çarpıcılığı okuru kitabın içine davet eder. Ne yazık ki Türkiye’de gerçek anlamda indeks yapan kimse yoktu. Bu açığı fark ederek kısmen Açılım Yayınları’nda yapmaya çalıştık ama daha ziyade Külliyat Yayınları’nda indeks çalışmalarına yoğunlaşma imkanı buldum. Bu husus önem arz etmektedir. Çünkü indeksi yapamayan toplumlar ekseni yakalayamazlar. Düşüncenin, hayatın, dünyanın eksenini yakalayamazlar. Bu iddialı bir söz bunu kabul ediyorum. Ekseni yakalayamamak, anlam ve zihin haritasının bozulduğu anlamına gelir.

Yorumlar

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.